Sjef Cox
  Over Sjef   Agenda   Portfolio   Contact
deze website is gemaakt door Cox IT Producties 
Portfolio
wijsheid
wijsheid
schetsontwerp schaal 1:200
  < vorige    terug naar mozaïek     volgende >


De eik, symbool van wijsheid in oude culturen.

Wijsheid is in mijn optiek vragenstellen, antwoorden vinden en verinnerlijken, zonder waardeoordeel.

Daarom staat bij deze eik één groot vraagteken…’

Wijsheid kent verschillende ontwikkelingsstadia. In het vraagteken komen die letterlijk uit de verf:

×          Het begin van wijsheid wordt gemarkeerd met de gele stip.

×          ‘Beginnend wijs’, zich onbewust van zijn beperkingen en de inkleuring door zijn achtergrond van zijn reële werkelijkheid. Trots op het beetje wijsheid, laat dat horen aan wie luisteren wil. Dat zijn de felrode palen in het werk.

×          De ‘toenemend wijze’ is zich meer bewust van zijn beperkte denken, ingetogener, beseffend dat achter elk antwoord legio vragen schuilgaan. Dat zijn de niet-gekleurde palen.

×          De ‘echt wijzen’, zoals Gandhi, Mandela en Moeke Hanssen, zijn onthecht, ingetogen, oordelen niet. Dit zijn de lange blanke palen, reikend naar de wijsheid van de ‘wijze’ eik.

×          Het stadium van ’ Al-wijs’ is weggelegd voor het universum, ondoorgrondelijk wijs.

×          De eikenboom, het eind van het vraagteken, typeert de mens, de afgezaagde takken de schotten in zijn denken en beleven, zichtbaar in de winter, in zomertooi gemaskeerd.